AgriBisnes III – utveckla ditt affärskunnande


Main funder

Funder's project number49040


Funds granted by main funder (€)

  • 116 248,50


Funding program


Project timetable

Project start date01/11/2017

Project end date31/10/2020


Summary

AgriBisnes III -koulutus on Jyväskylän yliopiston Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen, Vaasan yliopiston Levón-instituutin ja Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän Keski-Pohjanmaan aikuiskoulutuksen yhteistyössä toteuttama koulutus maatalousyrittäjille. Koulutusohjelmaa rahoittavat Pohjanmaan ELY-keskus, Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020.
AgriBisnes III-hankkeen tavoitteena on ohjata maaseudun yrittäjät näkemään toimintaympäristönsä uudella tavalla, tuntemaan ja arvioimaan kriittisesti nykyisten käytäntöjen merkitystä ja toimintaehtoja, ottamaan itse vastuuta muistakin tuotantoketjun portaista ja näkemään niitä mahdollisuuksia, joita se avaa.
AgriBisnes III -koulutus kehittää maatalousyrittäjien liiketoiminta- ja johtamisosaamista, edistää verkostoitumista ja parantaa maatilojen kilpailukykyä. Koulutus tarjoaa tuoretta tietoa ja tutkimustuloksia liiketoiminnan eri osa-alueilta pureutuen myös hankkeen toteutusaikana esille nousevin ajankohtaisteemoihin kuten Lean-toimintamalliin ja kiertotalouteen.
AgriBisnes III – utveckla ditt affärskunnande -hanke toteutetaan ruotsinkielisenä ja sen toteutuspaikkak


Principal Investigator


Primary responsible unit


Follow-up groups


Last updated on 2022-06-07 at 12:39