AgriBisnes III – utveckla ditt affärskunnande


Päärahoittaja

Rahoittajan antama koodi/diaarinumero: 49040


Päärahoittajan myöntämä tuki (€)

  • 116 248,50


Rahoitusohjelma


Hankkeen aikataulu

Hankkeen aloituspäivämäärä: 01.11.2017

Hankkeen päättymispäivämäärä: 31.10.2020


Tiivistelmä

AgriBisnes III -koulutus on Jyväskylän yliopiston Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen, Vaasan yliopiston Levón-instituutin ja Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän Keski-Pohjanmaan aikuiskoulutuksen yhteistyössä toteuttama koulutus maatalousyrittäjille. Koulutusohjelmaa rahoittavat Pohjanmaan ELY-keskus, Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020.
AgriBisnes III-hankkeen tavoitteena on ohjata maaseudun yrittäjät näkemään toimintaympäristönsä uudella tavalla, tuntemaan ja arvioimaan kriittisesti nykyisten käytäntöjen merkitystä ja toimintaehtoja, ottamaan itse vastuuta muistakin tuotantoketjun portaista ja näkemään niitä mahdollisuuksia, joita se avaa.
AgriBisnes III -koulutus kehittää maatalousyrittäjien liiketoiminta- ja johtamisosaamista, edistää verkostoitumista ja parantaa maatilojen kilpailukykyä. Koulutus tarjoaa tuoretta tietoa ja tutkimustuloksia liiketoiminnan eri osa-alueilta pureutuen myös hankkeen toteutusaikana esille nousevin ajankohtaisteemoihin kuten Lean-toimintamalliin ja kiertotalouteen.
AgriBisnes III – utveckla ditt affärskunnande -hanke toteutetaan ruotsinkielisenä ja sen toteutuspaikkakunnat (1-3) valitaan mukaan tulevien yritysten sijainnin perusteella hankkeen laajasta toteutusalueesta johtuen.


Vastuullinen johtaja


Päävastuullinen yksikkö


Viimeisin päivitys 2021-17-03 klo 12:04