Ihmisoikeudet haltuun!


Main funder

Funder's project number: 141/570/2017


Funds granted by main funder (€)

  • 28 081,00


Funding program


Project timetable

Project start date: 01/04/2017

Project end date: 31/12/2018


Summary

Täydennyskoulutushanke kohdistuu opetustoimen henkilöstöön ja oppilashuoltoryhmiin perus- ja toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa. Hankkeen tarkoituksena on kehittää koulutuksen ihmisoikeusperustaisuutta ja osallistavaa toimintakulttuuria sekä edistää yhdenvertaisuutta.

Koulutuksessa kehitetään ja vahvistetaan demokratiaan ja ihmisoikeuksiin perustuvaa oppilaitoskulttuuria ja henkilöstön osaamista. Tavoitteena on, että osallistujat saavat valmiuksia tunnistaa vihapuhetta, kohdata vaikeita tilanteita koulun arjessa ja estää syrjäyttävää toimintaa. Hankkeella tavoitellaan lasten ja nuorten aktiivista osallistumista, heidän vaikutusmahdollisuuksiensa lisäämistä ja voimaantumista. Tavoitteena on vaikuttaa syrjiviin asenteisiin ja alistaviin sosiaalisiin käytäntöihin, ja luoda myönteistä, muutoksen mahdollistavaa toimintaa oppilaitoksissa.

Hanke toteutetaan valtakunnallisesti. Kohderyhmät ovat koulujen oppilashuoltoryhmät ja opetustoimen henkilöstö. Koulutus kestää kolme lukukautta ja se koostuu kolmesta, lukukauden kestävästä osiosta: 1)


Principal Investigator


Other persons related to this project (JYU)


Primary responsible unit


Last updated on 2021-17-03 at 12:08