Ihmisoikeudet haltuun!


Päärahoittaja

Rahoittajan antama koodi/diaarinumero141/570/2017


Päärahoittajan myöntämä tuki (€)

  • 28 081,00


Rahoitusohjelma


Hankkeen aikataulu

Hankkeen aloituspäivämäärä01.04.2017

Hankkeen päättymispäivämäärä31.12.2018


Tiivistelmä

Täydennyskoulutushanke kohdistuu opetustoimen henkilöstöön ja oppilashuoltoryhmiin perus- ja toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa. Hankkeen tarkoituksena on kehittää koulutuksen ihmisoikeusperustaisuutta ja osallistavaa toimintakulttuuria sekä edistää yhdenvertaisuutta.

Koulutuksessa kehitetään ja vahvistetaan demokratiaan ja ihmisoikeuksiin perustuvaa oppilaitoskulttuuria ja henkilöstön osaamista. Tavoitteena on, että osallistujat saavat valmiuksia tunnistaa vihapuhetta, kohdata vaikeita tilanteita koulun arjessa ja estää syrjäyttävää toimintaa. Hankkeella tavoitellaan lasten ja nuorten aktiivista osallistumista, heidän vaikutusmahdollisuuksiensa lisäämistä ja voimaantumista. Tavoitteena on vaikuttaa syrjiviin asenteisiin ja alistaviin sosiaalisiin käytäntöihin, ja luoda myönteistä, muutoksen mahdollistavaa toimintaa oppilaitoksissa.

Hanke toteutetaan valtakunnallisesti. Kohderyhmät ovat koulujen oppilashuoltoryhmät ja opetustoimen henkilöstö. Koulutus kestää kolme lukukautta ja se koostuu kolmesta, lukukauden kestävästä osiosta: 1) ihmisoikeusperustaisuus opetuksessa, 2) toimijuuden ja osallisuuden lisääminen koulutuksessa, 3) syrjäyttävän toiminnan ehkäisy. Kukin osio on laajuudeltaan 5 op.


Vastuullinen johtaja


Muut hankkeeseen liittyvät henkilöt (JYU)


Päävastuullinen yksikkö


Viimeisin päivitys 2022-06-07 klo 12:39