Nonlinear Elliptic Equations, Quasiharmonic Fields, and the Range of the Differential


Main funder

Funder's project number: 318636


Funds granted by main funder (€)

  • 48 543,00


Funding program


Project timetable

Project start date: 01/09/2017

Project end date: 28/02/2018


Summary

Epälineaariset elliptiset yhtälöt, kvasiharmoniset kentät ja derivaatan kantama

Tutkimus on puhdasta matematiikkaa geometrisen funktioteorian alalta. Hakemuksen matemaattisten ongelmien taustalta löytyy kuitenkin luonnontieteisiin liittyvät kysymykset esimerkiksi fysiikan elastisuusteoriassa, dynaamisissa systeemeissä, faasimuutoksissa ja virtausmekaniikassa.

Tavoitteenani on kehittää epälineaaristen elliptisten yhtälöiden teoriaa yhdistämällä singulaarista geometriaa ja analyysiä kvasiharmonisiin kenttiin. Tarkoituksenani on näyttää, että kvasiharmonisilla kentillä samoja piirteitä, joita on tason kvasikonformisilla kuvauksilla. Kvasikonformikuvauksien tutkimuksella on Suomessa pitkät perinteet ja niiden ominaisuudet ovat olleet hedelmällisiä useilla matematiikan alueilla. Esitetyt tutkimusmenetelmät syventävät geometrian ja analyysin vuorovaikutusta matematiikassa.


Principal Investigator


Primary responsible unit


Related publications


Last updated on 2021-17-03 at 12:06