Epälineaariset elliptiset yhtälöt, kvasiharmoniset kentät ja derivaatan kantama


Päärahoittaja

Rahoittajan antama koodi/diaarinumero: 318636


Päärahoittajan myöntämä tuki (€)

  • 48 543,00


Rahoitusohjelma


Hankkeen aikataulu

Hankkeen aloituspäivämäärä: 01.09.2017

Hankkeen päättymispäivämäärä: 28.02.2018


Tiivistelmä

Epälineaariset elliptiset yhtälöt, kvasiharmoniset kentät ja derivaatan kantama

Tutkimus on puhdasta matematiikkaa geometrisen funktioteorian alalta. Hakemuksen matemaattisten ongelmien taustalta löytyy kuitenkin luonnontieteisiin liittyvät kysymykset esimerkiksi fysiikan elastisuusteoriassa, dynaamisissa systeemeissä, faasimuutoksissa ja virtausmekaniikassa.

Tavoitteenani on kehittää epälineaaristen elliptisten yhtälöiden teoriaa yhdistämällä singulaarista geometriaa ja analyysiä kvasiharmonisiin kenttiin. Tarkoituksenani on näyttää, että kvasiharmonisilla kentillä samoja piirteitä, joita on tason kvasikonformisilla kuvauksilla. Kvasikonformikuvauksien tutkimuksella on Suomessa pitkät perinteet ja niiden ominaisuudet ovat olleet hedelmällisiä useilla matematiikan alueilla. Esitetyt tutkimusmenetelmät syventävät geometrian ja analyysin vuorovaikutusta matematiikassa.


Vastuullinen johtaja


Päävastuullinen yksikkö


Liittyvät julkaisut


Viimeisin päivitys 2021-17-03 klo 12:06