Finanancial sector and Competiviness of a small open economy


Päärahoittaja


Päärahoittajan myöntämä tuki (€)

  • 195 000,00


Rahoitusohjelma


Hankkeen aikataulu

Hankkeen aloituspäivämäärä: 01.07.2017

Hankkeen päättymispäivämäärä: 30.06.2020


Tiivistelmä

Hanke tuottaa uutta tutkimustietoa rahoitusalasta ja pienen avotalouden kilpailukyvystä. Tarkoituksena on
selvittää: Onko rahoitusmarkkinoiden kehittyneisyys tai rakenne yhteydessä viennin keskittyneisyyteen? Mikä
on pienen avotalouden kilpailukyvyn kannalta paras palkkaneuvottelumalli ja riippuuko tämä viennin
keskittyneisyyden asteesta? Mitkä tekijät selittävät yrityssektorin rahoitusylijäämää? Mikä on sekulaarisen
stagnaation ja globaalin säästöjen ylitarjonnan välinen yhteys? Miksi kustannuskilpailukyvyn ja nettoviennin
välinen yhteys vaihtelee maittain ja yli ajan?


Vastuullinen johtaja


Päävastuullinen yksikkö


Liittyvät julkaisut


Viimeisin päivitys 2021-31-05 klo 15:28