Ihmisoikeuksien politiikkaa - käsitteellinen ja retorinen luenta toisen maailmansodan jälkeisistä debateista


Päärahoittaja


Päärahoittajan myöntämä tuki (€)

  • 74 800,00


Hankkeen aikataulu

Hankkeen aloituspäivämäärä: 01.01.2017

Hankkeen päättymispäivämäärä: 31.12.2018


Tiivistelmä

Tutkimus tarkastelee toisen maailmansodan jälkeistä ihmisoikeuksien kieltä nk. ’ei-kansalaisten’
oikeuksiin liittyvän debatin luennan kautta. Se on avaus ihmisoikeuksiin liittyvän
politiikan käsitteellistämiseen. Tutkimuksen keskiössä on se, kuinka ihmisoikeuksista
puhutaan ja kuinka erilaisilla näkökulmilla argumentoidaan. Teesi on, että ihmisoikeudet eivät
ole jotakin debatin ulottumattomissa, ’politiikan yläpuolella olevia’, tai itsestään selviä. Sen
sijaan ne ymmärretään kiistanalaisina, poliittisina ja historiallisesti kontingentteina. Empiiriseen
aineistoanalyysiin painottumalla projekti avaa uuden näkökulman ihmisoikeuksien poliittiseen
luentaan. Tutkimuksessa tarkastellaan ihmisoikeusdokumenttien kirjoittamiseen liittyvää
aineistoa ja analysoidaan sitä retorisesta ja käsitteellisestä näkökulmasta käsin. Kontekstina
on ihmisoikeuspuheen momentum 1940-luvun lopussa ja 50-luvun alussa. Tutkimus tarttuu
ihmisoikeuksien problematiikkaan nostamalla poliittisesti näennäisen marginaaliset hahmot,
kuten ’turvapaikanhakijat’, ’pakolaiset’, ’paperittomat’ ja ’valtiottomat henkilöt’ tarkastelun
keskiöön. Tavoitteena on poliittinen analyysi ja luenta ihmisoikeuksista, joka ei ole
merkityksellinen ainoastaan menneisyyden vaan myös nykykeskustelujen näkökulmasta.


Vastuullinen johtaja


Päävastuullinen yksikkö


YSO-asiasanat


Viimeisin päivitys 2022-06-07 klo 12:39