Poikkikansallisten verkostojen synty: neuvostoliittolaiset yhteydet länteen (tutkimuskulut, jatko)


Päärahoittaja

Rahoittajan antama koodi/diaarinumero: 313012


Päärahoittajan myöntämä tuki (€)

  • 29 973,00


Rahoitusohjelma


Hankkeen aikataulu

Hankkeen aloituspäivämäärä: 01.09.2017

Hankkeen päättymispäivämäärä: 31.12.2019


Tiivistelmä

Projektin keskiössä ovat poikkikansalliset verkostot Neuvostoliitosta länteen toisen maailmansodan jälkeisellä kaudella. Verkostoja tarkastellaan neuvostoälymystön, erityisesti taiteilijoiden kautta. Vuoden 1953 jälkeen Neuvostoliitto laajensi kansainvälistä toimintaansa merkittävästi, käynnistäen kulttuurivaihto-ohjelmia, jotka veivät neuvostoliittolaisia länteen, mutta toivat myös runsaasti ihmisiä Neuvostoliittoon. Taide- ja taiteilijavaihdosta tuli erityisen vilkasta. Yhteyksien laajentaminen antoi myös monille neuvostoliittolaisille mahdollisuuden solmia yhteyksiä kollegoihin ja ystäviin lännessä. Nämä rautaesiripun ylittävät verkostot ovatkin tämän projektin keskiössä. Kylmä sota muistetaan yleensä konfliktien ja valtiollisen vastakkaiasettelun kautta. Tässä projektissa mielenkiinto kohdistuu valtiollisen tason alapuolelle, siihen, miten ihmiset ja eri ryhmät solmivat itä-länsi-yhteyksiä ja millaisia vaikutuksia näillä verkostoilla oli.


Vastuullinen johtaja


Päävastuullinen yksikkö


Liittyvät julkaisut


Viimeisin päivitys 2021-17-03 klo 12:06