OpenDigi - Opettajat oppimistaitojen ja digipedagogiikan kehittäjäyhteisöissä (OpenDigi)


Päärahoittaja

Rahoittajan antama koodi/diaarinumero: OKM/62/523/2017


Päärahoittajan myöntämä tuki (€)

  • 167 710,00


Rahoitusohjelma


Hankkeen aikataulu

Hankkeen aloituspäivämäärä: 01.09.2017

Hankkeen päättymispäivämäärä: 31.12.2020


Tiivistelmä

Yhdistetään opettajankoulutuslaitosten tutkimusperustainen asiantuntijuus opettajien digipedagogisen osaamisen ja
oppilaiden oppimistaitojen tukemiseksi. Tuotetaan uudenlaista perus- ja täydennyskoulutusta muodostamalla paikallisesti ja valtakunnallisesti toimiva opettajankoulutuksen ja koulujen kehittäjäyhteisö. Osallistujat yhteiskehittävät osaamistaan suunnittelemalla ja toteuttamalla opetuskokeiluja. Tuotetaan toimintamalli, digitaalinen ympäristö ja oppimateriaalia osaamisen kehittämiseksi.


Vastuullinen johtaja


Muut hankkeeseen liittyvät henkilöt (JYU)

  • Yhteyshenkilö (kyllä/ei): Ei


Päävastuullinen yksikkö


Liittyvät julkaisut


Viimeisin päivitys 2021-17-03 klo 12:06