Psykoterapiatutkimuksen päivät 2018


Main funder


Funds granted by main funder (€)

  • 25 400,00


Funding program


Project timetable

Project start date: 01/12/2017

Project end date: 31/05/2018


Summary

XIV Psykoterapiatutkimuksen päivät järjestetään 15.-16.2.2018 Jyväskylässä, Cumulus Resort Laajavuoressa.

XIV Psykoterapiatutkimuksen päivien pääteemana on "Vastavuoroisuus ja dialogisuus psykoterapiassa". Päivillä tarkastellaan psykoterapiaa asiakkaan ja terapeutin yhteistoiminnallisena tapahtumana, kuullaan uusinta tutkimustietoa aiheesta ja pohditaan, miten psykoterapeutit voivat parhaiten hyödyntää sitä käytännön työssään. Päivien ohjelma koostuu kahdesta huippuasiantuntijoiden pitämästä luennosta pääteemaan liittyen sekä lyhyemmistä, osallistujien vapaasti tarjoamista esityksistä.
Pääluento torstaina 15.2.2018
Professori, emeritus William Stiles (Miami University, Ohio, USA): Responsiveness in psychotherapy research and practice
Pääluento perjantaina 16.2.2018
Professori Jaakko Seikkula (Jyväskylän yliopisto): Uutta tutkimustietoa psykososiaalisesta hoidosta psykoosien hoidossa: Ihmisen kokonaisvaltaisella kohtaamisella ja verkostokeskeisellä hoidolla pysyvämpiä tuloksia kuin psykoosilääkehoidolla


Principal Investigator


Primary responsible unit


Last updated on 2022-06-07 at 12:40