Gullspångsälven- ja Rottnan-joen ympäristötutkimukset 2017−2018 (Gullspång Rottan 2017-2018)


Päärahoittaja


Päärahoittajan myöntämä tuki (€)

  • 24 207,00


Rahoitusohjelma


Hankkeen aikataulu

Hankkeen aloituspäivämäärä: 13.11.2017

Hankkeen päättymispäivämäärä: 31.07.2018


Tiivistelmä

Hankkeessa arvioidaan järvilohen ja järvitaimenen kutukannan koko ja mitataan kutupesien ympäristömuuttujat Vänerniin laskevassa Gullspångsälvenissä. Kutupesien kalalaji selvitetään pesistä otetuilla mätinäytteillä, joista määritetään DNA Helsingin yliopistossa. Hanke tuottaa tietoa uhanalaisen järvilohen ja taimenen kutukantojen koosta, lisääntymisympäristöstä sekä uomakunnostustoimien onnistumisesta. Työstä on valmisteilla tutkimuskäsikirjoitus Jyväskylän yliopiston, Gammelkroppalax AB:n, Luken ja Helsingin yliopiston yhteistyönä.
Toisen Vänerniin laskevan vesistön, Norsälvenin Rottnen-järven laskevissa latvajoissa tehdään taimenen kutupesien laskenta ja DNA-analyysi mätinäytteistä.
Molemmissa joissa on Fortumin vesivoimalaitos, joka säännöstelee jokien virtaamaa.


Vastuullinen johtaja


Muut hankkeeseen liittyvät henkilöt (JYU)

Yhteyshenkilö (kyllä/ei): Kyllä


Päävastuullinen yksikkö


Viimeisin päivitys 2021-17-03 klo 12:06