Sources and sinks of columnaris-desease in natural waters and in aquaculture


Main funder


Funds granted by main funder (€)

  • 89 263,00


Project timetable

Project start date: 01/04/2013

Project end date: 31/03/2018


Summary

Hankkeen tavoitteena on tutkia kalapatogeenisen Flavobacterium columnare- bakteerin lähteitä ja bakteeria tuhoavia tekijöitä luonnonvesissä, sekä bakteerin säilyvyyttä biofilmeissä kalanviljelylaitoksilla suhteessa ravinteisiin, sekä suodattajaeliöiden merkitystä taudin leviämisen kannalta.
F. columnare- bakteerin aiheuttamaa columnaris-tautia voidaan tällä hetkellä torjua ainostaan antibiooteilla. Infektion lähteiden ja bakteerin kasvuun vaikuttavien tekijöiden selvittäminen lisää mahdollisuuksia kehittää uusia tapoja torjua tautia laitoksilla yhteistyössä kalankasvattajien kanssa tähdäten kalanviljelyn ympäristökuormituksen vähentämiseen. Hanke toteutetaan läheisesssä yhteistyössä kalaviljelijöiden kanssa, joten tulokset ovat välittömästi kalanviljelytalouden hyädynnettävissä


Principal Investigator


Primary responsible unit


Last updated on 2021-17-03 at 12:06