Jyväskylän seutukunnasta kestävien proteiiniketjujen ja proteiinikiertotalouden Piilaakso


Main funder

Funder's project number: 359603


Funds granted by main funder (€)

  • 110 078,00


Funding program


Project timetable

Project start date: 15/10/2017

Project end date: 31/01/2019


Summary

Tavoitteenamme on polkaista käyntiin Visio 2025 Jyväskylän seutukunnasta alueellisesti kestävän ruokajärjestelmän pilotoinnin ja tutkimus- ja yritysyhteistyön Piilaaksona. Ensimmäisessä vaiheessa tämä vaatii alueella toimivien ruoka-alan toimijoiden sekä kiinnostavien yhteistyötahojen kartoittamista. Painopisteinä on ruoka-alan toimijoiden osalta proteiiniketjujen toimijat ja muiden tahojen osalta koulutus- ja tutkimusinstituutiot sekä biokaasualan toimijat.
Rahoitus käytetään pääosin tämän tehtävän suorittavan muutosagentin palkkaamiseen. Koordinaattorin työtehtäviin kuuluvat toimijoiden kartoittaminen, verkoston luominen, sen kuvaaminen sekä verkoston vahvuusalueiden ja heikkojen pisteiden tunnistaminen: Mitä osaamista tai teknologiaa puuttuu? Minkä ruokaketjun vaiheiden tai prosessien osalta yritystoimintaa ei ole? jne.Toisessa vaiheessa koordinaattori kääntää löydettyä potentiaalia ja ideoita jalkautettavaksi: hän kutsuu toimijoita koolle ja suunnittelee heidän kanssaan toteuttamiskelpoisia konkreettisia pilottihankkeita. Merkittävä osa piloteista painottuu uusiin proteiinilähteisiin ja niiden tuottamiseen sekä jalostamiseen joko kuluttajien tai julkisten ruokapalvelujen kannalta halutuiksi tuotteiksi, joiden tuottamisen ja jalostamisen ohessa kehitetään kiertotaloutta ravinnekierron ja sivuvirtojen osalta. Pilottikokeiluissa hyödynnetään myös tutkimus- ja koulutustoimintaa niin, että piloteista tehdään opinnäytetöitä tai projektitutkimusta. Näin kokeilujen onnistumisesta/epäonnistumisesta saadaan palautetta tulevaisuutta varten ja tietoa päätöksenteon tueksi. Piloteilla kehitetään myös alueen työpaikkapotentiaalia elintarvikealalla.


Principal Investigator


Other persons related to this project (JYU)


Primary responsible unit


Last updated on 2021-17-03 at 12:08