JYU Multidisciplinary FIRST+ Network 2018 (JYU FIRST+ 2018)


Päärahoittaja

Rahoittajan antama koodi/diaarinumero: 33/701/2017


Päärahoittajan myöntämä tuki (€)

  • 90 800,00


Rahoitusohjelma


Hankkeen aikataulu

Hankkeen aloituspäivämäärä: 01.01.2018

Hankkeen päättymispäivämäärä: 31.08.2019


Tiivistelmä

JYU Multidisciplinary FIRST+ Network 2018 on opiskelija- ja opettajaliikkuvuushanke, jota koordinoi koulutusupalvelujen kansainväliset palvelut -yksikkö. Hankkeen partneriyliopistot ovat:

• Herzen State Pedagogical University of Russia (hereafter Herzen);
• Saint Petersburg University (hereafter SPU);
• Saint Petersburg State University of Economics (hereafter UNECON)
• Saint Petersburg National Research University of Information Technologies Mechanics and Optics (hereafter ITMO University);
• Peter the Great Saint Petersburg Polytechnic University (hereafter SPbPU);
• Saint Petersburg Electrotechnical University (hereafter LETI)
• Higher School of Economics – Moscow and St. Petersburg Campuses
• Moscow Institute of Physics & Technology
• P.G. Demidov Jaroslavl State University

Hankkeen puitteissa toteutetaan sekä pitkä- että lyhytkestoista opiskelijaliikkuvuutta, opetusvierailuja ja yhteisesti järjestettyjä intensiivikursseja. Liikkuvuus fokusoituu erityisesti kauppatieteisiin, informaatioteknologiaan, kemiaan, historiaan, kieliin ja yhteiskuntatieteisiin.

Tavoitteena on toteuttaa hankerahoituksella molemminpuolista ja suunnitelmallista opiskelijavaihtoa, joka lisää mukana olevien yliopistojen opiskelijoiden kansainvälisiä valmiuksia, työllistymistä ja akateemisia valmiuksia, toteuttaa opettajaliikkuvuutta, joka puolestaan mahdollistaa yhteisten tutkimusalueiden identifioimista sekä koulutusyhteistyöhankkeiden kehittämistä, lisätä kummankin maan kulttuurin ja kielen tuntemusta toisessa maassa sekä tarjota Keski-Suomen yrityksiin osaajia, joilla on omakohtaista Venäjä-kokemusta ja Venäjän kielen taitoa.

Hankesuunnitelmaan sisältyy seuraavien liikkuvuuksien toteuttaminen hankekaudella:
- 2 viikon mittaista intensiivikurssia Pietarissa
- 6 opetusvierailua Venäjältä JY:on
- 3 opetusvierailua JY:sta Venäjälle
- 10 opiskelijan lyhyet liikkuvuusjaksot JY:sta Venäjälle
- 21 lukukauden mittaista vaihtojaksoa Venäjältä JY:on
- 12 lukukauden mittaista vaihtojaksoa JY:sta Venäjälle


Vastuullinen johtaja


Päävastuullinen yksikkö


Viimeisin päivitys 2020-27-01 klo 10:25