Elokuvallinen kulttuuridiplomatia UNESCOn Orient-projektissa 1957-1959


Päärahoittaja


Päärahoittajan myöntämä tuki (€)

  • 99 120,00


Hankkeen aikataulu

Hankkeen aloituspäivämäärä: 01.01.2017

Hankkeen päättymispäivämäärä: 30.06.2020


Tiivistelmä

Väitöskirjassani tarkastelen kuinka elokuvaa voidaan hyödyntää kulttuuridiplomatian keinona idäksi ja länneksi kutsuttujen sosiokulttuurisesti rakentuvien käsitteellisten vastakohtien välillä. Palaan kylmän sodan ensimmäisiin vuosikymmeniin, jolloin nykypäivän tavoin poliittiset vastakkainasettelut idän ja lännen välillä näyttäytyivät maailmanpolitiikan keskiössä ja yksinkertaistettuja kulttuurisia mielikuvia kansallisista identiteeteistä staattisina ja homogeenisina kokonaisuuksina käytettiin näiden jännitteiden kasvattamiseen. Tutkin kuinka tähän haasteeseen vastaamiseksi UNESCOn idän ja lännen välillä toteuttama kulttuuridiplomaattinen toiminta käynnistettiin 1950-luvulla, kuinka asia silloin argumentoitiin ja millaisia käsitteellisiä ongelmia jouduttiin ratkaisemaan. Lähestyn aihetta analysoiden UNESCOn yhteistyössä British Film Instituten kanssa vuonna 1959 julkaisemaa elokuvakatalogia Orient. A Survey of Films Produced in Countries of Arab and Asian Culture.


Vastuullinen johtaja


Päävastuullinen yksikkö


Liittyvät julkaisut ja muut tuotokset


Viimeisin päivitys 2022-06-07 klo 12:40