Ikääntymisen ja hoivan tutkimuksen huippuyksikkö (CoE AgeCare)


Päärahoittaja

Rahoittajan antama koodi/diaarinumero: 312303


Päärahoittajan myöntämä tuki (€)

  • 783 361,00


Rahoitusohjelma


Hankkeen aikataulu

Hankkeen aloituspäivämäärä: 01.01.2018

Hankkeen päättymispäivämäärä: 31.12.2022


Tiivistelmä

CoE AgeCare tutkii ikääntymisen ja hoivan käynnissäolevaa muutosta uusien käsitteellisten näkökulmien ja monitieteisen
tutkimusyhteistyön avulla. Se yhdistää arkielämän monimuotoistumisen analyysin yhteiskunta- ja politiikkatason tutkimukseen ja tutkii erityisesti transnationalisaation ja digitalisaation vaikutuksia ikääntymiseen ja hoivaan. CoE AgeCare perustuu sosiaalipolitiikan, sosiologian ja gerontologian tutkijoiden tiiviiseen yhteistyöhön, jonka kautta analysoidaan ikääntyvän väestön hoivatarpeita, toimijuutta ja tasa-arvoa sekä muutoksessa olevaa hoivatyötä. CoE AgeCare toteutetaan Jyväskylän, Tampereen ja Helsingin yliopistoissa toimivan neljän tutkimusryhmän yhteisenä hankkeena ja läheisessä yhteistoiminnassa alan johtavien kansainvälisten tutkijoiden kanssa. CoE AgeCare toimii myös nuorten tutkijoiden kansainvälisenä koulutusfoorumina.


Vastuullinen johtaja


Muut hankkeeseen liittyvät henkilöt (JYU)


Päävastuullinen yksikkö


Sisäinen seurantakohde

Profiloitumisalue: Hyvinvoinnin tutkimuksen yhteisö (Jyväskylän yliopisto JYU) JYU.Well


Liittyvät julkaisut ja muut tuotokset

Go to first page
Go to previous page
1/4
Go to next page
Go to last page

Viimeisin päivitys 2023-24-08 klo 20:51