Alustoista arvoa nyt: arvonluonti nopeasti kasvavissa alustaekosysteemeissä/2 (PVN/2)


Päärahoittaja

Rahoittajan antama koodi/diaarinumero: 314207 AALTO YO


Päärahoittajan myöntämä tuki (€)

  • 412 371,00


Rahoitusohjelma


Hankkeen aikataulu

Hankkeen aloituspäivämäärä: 01.01.2018

Hankkeen päättymispäivämäärä: 30.04.2021


Tiivistelmä

Alustoista arvoa nyt -tutkimushanke kuvaa ja analysoi nopeasti kasvavaa alustataloutta, sen arvonluontidynamiikkaa ja menestyvää alustataloutta tukevaa institutionaalista ympäristöä. Tutkimme ekosysteemejä systeemiteoreettisin menetelmin. Tutkimuksen tietolähteitä ovat globaalin toimintaympäristön seuranta (teknologia ja benchmarkit) ja ratkaisukeskeisten tapaustutkimusten tekeminen yhdessä yritysten ja poliittisten päätöksentekijöiden kanssa. Tutkimushankkeen tavoitteena on koota kuuden vuoden aikana syntynyt tieto yhdeksi Platform Profile -luokittelumenetelmäksi. Luokittelun avulla voidaan tehokkaammin kehittää alustaekosysteemille tyypillisiä johtamistyökaluja.


Vastuullinen johtaja


Muut hankkeeseen liittyvät henkilöt (JYU)


Päävastuullinen yksikkö


Viimeisin päivitys 2021-24-06 klo 08:21