Osaamisen yhteisloikka - pedagogista ammattitaitoa lastentarhanopettajien koulutuksen ja työelämän uudistuvalla yhteistyöllä (LOIKKA)


Main funder

Funder's project number: OKM/66/523/2017


Funds granted by main funder (€)

  • 200 000,00


Funding program


Project timetable

Project start date: 01/01/2018

Project end date: 31/08/2021


Summary

Kansainvälinen tieteellinen tutkimus samoin kuin YK, OECD ja EU korostavat laadukkaan varhaiskasvatuksen keskeistä roolia lasten suotuisalle kehitykselle tulevaisuuden koulutuksellisena haasteena. Kehittämisohjelman ja -pilotoinnin tavoitteena on uudistaa lastentarhanopettajien pedagogista ja ammatillista osaamista opiskelun ja työuran eri vaiheissa yliopistojen välisenä koordinoituna yhteistyönä, jossa rakennetaan uusia perus- ja täydennyskoulutuksen toimintamuotoja yhdessä työelämän kanssa.


Principal Investigator


Other persons related to this project (JYU)


Primary responsible unit


Related publications


Last updated on 2021-13-12 at 11:58