”Ura, perhe – vai molemmat?” Nuorten naisten työn ja perheen yhteensovittamiseen liittyvät odotukset ja ratkaisutavat


Päärahoittaja


Päärahoittajan myöntämä tuki (€)

  • 63 000,00


Hankkeen aikataulu

Hankkeen aloituspäivämäärä: 01.01.2018

Hankkeen päättymispäivämäärä: 31.12.2020


Tiivistelmä

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, millaisia odotuksia erilaisista koulutustaustoista ja elämäntilanteista tulevilla 18–25 -vuotiailla suomalaisilla naisilla on koulutuksesta, työstä ja perheestä, sekä millaisia työn ja perheen yhteensovittamisen ratkaisutapoja he näkevät omassa tulevaisuudessaan. Tutkimukseen sisältyy myös suomalaisten nuorten naisten ja heidän äitiensä välinen vertailu, jonka avulla selvitetään, miten käsitykset työn ja perheen yhteensovittamisesta eroavat toisistaan eri sukupolvien välillä. Lisäksi tutkimuksessa verrataan suomalaisten, australialaisten ja japanilaisten nuorten naisten asenteita koskien sukupuolten tasa-arvoa työssä ja perheessä.


Vastuullinen johtaja


Päävastuullinen yksikkö


Tieteenalat


Viimeisin päivitys 2020-08-10 klo 11:06