Työ, tasa-arvo ja julkisen vallan politiikka/2 (WIP)


Päärahoittaja

Rahoittajan antama koodi/diaarinumero: 314208 TAY


Päärahoittajan myöntämä tuki (€)

  • 61 451,00


Rahoitusohjelma


Hankkeen aikataulu

Hankkeen aloituspäivämäärä: 01.01.2018

Hankkeen päättymispäivämäärä: 30.04.2021


Tiivistelmä

Suomen Akatemian (STN) konsortiohankkeessa "Työ, tasa-arvo ja julkisen vallan politiikka (WIP)" selvitetään eriarvoisuuden laajaa kirjoa ja miten politiikka sitä muovaa sekä lyhyellä tähtäimellä että koko elinkaaren aikana.
Jyväskylässä tutkimme erityisesti, miten alemmat ja ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot vaikuttavat osallistujien suoriutumiseen työmarkkinoilla (työllisyys ja palkkataso).


Vastuullinen johtaja


Päävastuullinen yksikkö


Tieteenalat


YSO-asiasanat


Liittyvät julkaisut ja muut tuotokset


Viimeisin päivitys 2022-06-07 klo 12:40