TASA-ARVON KYSYMYKSET LASTEN PÄIVÄHOIDON, ESIOPETUKSEN JA HOIDON TUKIEN JÄRJESTELMÄSSÄ/II (CHILDCARE/II)


Päärahoittaja

Rahoittajan antama koodi/diaarinumero: 314317


Päärahoittajan myöntämä tuki (€)

  • 756 544,72


Rahoitusohjelma


Hankkeen aikataulu

Hankkeen aloituspäivämäärä: 01.01.2018

Hankkeen päättymispäivämäärä: 31.10.2021


Tiivistelmä

CHILDCARE-hankkeessa tarkastellaan lastenhoidon tukia ja varhaiskasvatus- ja esiopetuspalveluja tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden näkökulmasta. Tutkimuksen ydinkysymys on, sisältyykö näihin paikallisesti vaihteleviin tukiin ja palveluihin eriarvoistavia mekanismeja. Kysymykseen haetaan vastauksia tutkimalla lastenhoidon tukien ja varhaiskasvatuspalvelujen tarjontaa kunnissa, varhaiskasvatuksen yksityistämisen kysymyksiä, vanhempien lastenhoidon valintoja ja näiden seikkojen myötävaikutuksella muodostuvia lapsen varhaiskasvatuksen polkuja. Eriarvoistumisen kysymyksiä tutkitaan yhtäältä perheiden ja lasten välillä, toisaalta sukupuolten tasa-arvon näkökulmasta. Lisäksi tarkastellaan mahdollista alueellista eriarvoistumista palvelujen tarjonnassa ja saatavuudessa. Tutkimus toteutetaan yhteistyössä 10 kunnan kanssa. Siihen liittyy tiivis vaikuttamistoiminta ja vuorovaikutus useiden kansallisten toimijoiden kanssa. Hanke toteutetaan Jyväskylän ja Tampereen yliopistojen sekä THL:n yhteistyönä.


Vastuullinen johtaja


Päävastuullinen yksikkö


Liittyvät julkaisut


Viimeisin päivitys 2021-21-05 klo 10:24