Yhteisölliset tutkimusperustaiset oppimisympäristöt opettajankoulutuksessa LUMA-ekosysteemissä (LUMA)


Main funder

Funder's project numberOKM/40/523/2017


Funds granted by main funder (€)

  • 54 000,00


Funding program


Project timetable

Project start date01/01/2018

Project end date31/12/2019


Summary

Hankkeessa kehitetään tutkimusperustaisesti ja yhteisöllisesti opettajien perus- ja täydennyskoulutukseen uusia toimintamalleja, joilla tuetaan tulevia ja nykyisiä opettajia varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle kehittämään ja toteuttamaan monialaista projektimaista opiskelua StarT-toimintamallissa ja hyödyntämään moderneja LUMA-oppimisympäristöjä . Kehittämisessä sovelletaan menetelmänä yhteisöllistä kehittämistutkimusta (design-based research). Myös toimintamuodon vaikuttavuutta selvitetään tutkimuksen keinoin.


Principal Investigator


Primary responsible unit


Follow-up groups

Profiling areaMultidisciplinary research on learning and teaching (University of Jyväskylä JYU) MultiLeTe


Last updated on 2022-06-07 at 12:40