Yhteisölliset tutkimusperustaiset oppimisympäristöt opettajankoulutuksessa LUMA-ekosysteemissä (LUMA)


Main funder


Funds granted by main funder (€)

54 000,00


Funding program

Universities (Funding programs)


Project timetable

Project start date: 01/01/2018

Project end date: 31/12/2019


Summary

Hankkeessa kehitetään tutkimusperustaisesti ja yhteisöllisesti opettajien perus- ja täydennyskoulutukseen uusia toimintamalleja, joilla tuetaan tulevia ja nykyisiä opettajia varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle kehittämään ja toteuttamaan monialaista projektimaista opiskelua StarT-toimintamallissa ja hyödyntämään moderneja LUMA-oppimisympäristöjä . Kehittämisessä sovelletaan menetelmänä yhteisöllistä kehittämistutkimusta (design-based research). Myös toimintamuodon vaikuttavuutta selvitetään tutkimuksen keinoin.


Principal Investigator


Primary responsible unit


Last updated on 2020-27-01 at 09:51