Väli-Suomen ICT-alan verkostomainen koulutusyhteistyö (muuntokoulutus) (FiTech ICT muunto)


Main funder

Funder's project number: OKM/388/523/2017


Funds granted by main funder (€)

  • 255 333,00


Funding program


Project timetable

Project start date: 01/01/2018

Project end date: 31/12/2020


Summary

Hankesuunnitelmassa esitetään yhteensä seitsemän yliopiston verkostomaisella toimintatavan avulla välittömästi käynnistettävät muuntokoulutukset, jotka lisäävät työllisten ICT-alan yliopistokoulutettujen määrää koko Suomessa ja erityisesti Väli-Suomessa. Hanke vahvistaa yliopistokoulutuksen saavutettavuutta ja monipuolisuutta sekä edistää voimavarojen kokoamista ICT-alan yliopistokoulutuksessa.


Principal Investigator


Primary responsible unit


Last updated on 2022-06-07 at 12:40