Ecology of Dual Career - Exploring Dual Career Development Environments across Europe (ECO-DC)


Päärahoittaja


Päärahoittajan myöntämä tuki (€)

42 986,00


Rahoitusohjelma

Collaborative Partnerships (Liikunta, E+)


Hankkeen aikataulu

Hankkeen aloituspäivämäärä: 01.01.2018

Hankkeen päättymispäivämäärä: 31.12.2019


Tiivistelmä

Ekologinen psykologia ja erityisesti Bronfenbrennen (1994) esittävät, että suurin painoarvo ihmisen (urheilijan) kehityksen kannalta on hänen suhteellaan omaan ympäristöönsä. Myös aikaisempi urheilijoiden siirtymiä ja lahjakkuuden kehittymistä tutkinut kirjallisuus on osoittanut, että urheilijoiden kehitykseen kaksoisuralla vaikuttavat lukuisat tekijät, kuten ympäristö jossa he elävät, johtajuus jota he kohtaavat sekä joukkueen ilmapiiri. ECO-DC:n tavoitteena on: (1) kehittää kattava ymmärrys kaksoisuran (urheilu ja koulutus) kehitysympäristöistä (DCDE) Euroopassa, sekä (2) tarjota suuntaviivoja sille, miten kaksoisuran kehitysympäristöjä (DCDE) voidaan kehittää ja optimoida tukemaan lahjakkaiden huippu-urheilijoiden pyrkimyksiä menestyä urheilussa ja opiskelussa.


Vastuullinen johtaja


Muut hankkeeseen liittyvät henkilöt (JYU)

Yhteyshenkilö (kyllä/ei): Ei


Päävastuullinen yksikkö


Tieteenalat


YSO-asiasanat


Liittyvät julkaisut


Viimeisin päivitys 2020-15-09 klo 07:13