Valmistus 4.0 - ja sen teknologiset, taloudelliset, koulutukselliset ja sosiaalipoliittiset strategiat (Valm4.0)


Päärahoittaja

Rahoittajan antama koodi/diaarinumero: 313394


Päärahoittajan myöntämä tuki (€)

  • 554 659,00


Rahoitusohjelma


Hankkeen aikataulu

Hankkeen aloituspäivämäärä: 01.01.2018

Hankkeen päättymispäivämäärä: 31.12.2020


Tiivistelmä

Valmistava teollisuus on muuttumassa isojen tehtaiden tuotannosta pieniin, joustavan valmistuksen yksikköihin, jotka voivat sijaita lähellä kuluttajaa ja joiden toimintaa ohjataan digitaalisesti etänä. Tämä kehitys muuttaa teollista rakennetta ja yhteiskuntaa. Tässä tutkimushankkeessa pyrimme löytämään vastauksen kysymykseen "kuinka voimme varmistaa, että Suomi voi menestyä tässä muutoksessa?" Projektissa määritetään tiekartta korkean teknologian valmistuksen muutoksesta ja osoitetaan, mitkä ovat muutosta ajavat avainteknologiat ja sosiaalisen voimat. Lisäksi selitämme, millaisia liiketoiminta-, koulutus- ja yhteiskuntamalleja tarvitaan varmistamaan Suoemen ja suomalaisten yritysten selviytyminen ja kyky hyödyntää tulevaa vallankumousta. Tutkimme myös, kuinka valikoitujen tuotteiden automaattinen valmistus voi lisätä työpaikkoja ja kuinka automaation ansiosta kasvavat tulot voidaan hyödyntää tukemaan niiden ihmisten elämää, joiden työn automaatio on hävittänyt ja estämään syrjäytymistä.


Vastuullinen johtaja


Päävastuullinen yksikkö


Liittyvät julkaisut


Viimeisin päivitys 2021-06-07 klo 12:40