Poliittinen eläin keskiajan ja renessanssin filosofiassa 1250-1600 (TRAP)


Päärahoittaja

Rahoittajan antama koodi/diaarinumero: 310490


Päärahoittajan myöntämä tuki (€)

  • 391 036,00


Rahoitusohjelma


Hankkeen aikataulu

Hankkeen aloituspäivämäärä: 01.03.2018

Hankkeen päättymispäivämäärä: 31.08.2022


Tiivistelmä

Tutkimusprojekti TRAP tarkastelee käsitteen ’poliittinen eläin’ psykologisia ja eettisiä ulottuvuuksia keskiajan ja renessanssin poliittisessa filosofiassa. Tutkimus keskittyy tämän käsitteen sisällä tapahtuvaan filosofiseen kehitykseen kolmen yksityiskohtaisen teeman kautta: (a) rationaalisuus ja kyky käyttää kieltä poliittisen elämän välttämättöminä ehtoina ja niiden merkitys ajanjaksolla syntyvälle erottelulle sosiaalisen ja poliittisen välillä; (b) vapaan valinnan rooli poliittisen ja sosiaalisen elämän perusteiden teoreettisessa analyysissa; (c) yhteistyön ja yhteisen hyvän asema poliittista eläintä koskevissa keskusteluissa. Projektin pääasiallisina lähteinä toimivat Aristoteleen Politiikka-teokseen kirjoitetut kommentaarit, ja se pyrkii valottamaan radikaaleja muutoksia ihmisen ja muiden eläinten sosiaalisuutta koskevissa filosofisissa käsityksissä. Tutkimuksen tulokset auttavat ymmärtämään kehityskulkuja, jotka synnyttivät uuden tavan hahmottaa ihmisen ja yhteisön suhde.


Vastuullinen johtaja


Päävastuullinen yksikkö


Liittyvät julkaisut

Go to first page
Go to previous page
1/2
Go to next page
Go to last page


Liittyvät tutkimusaineistot


Viimeisin päivitys 2022-13-09 klo 12:55