Team leadership programme (TIIMI4)


Main funder

Funder's project number: 208/17/2021


Funds granted by main funder (€)

  • 58 405,00


Funding program


Project timetable

Project start date: 05/05/2021

Project end date: 31/12/2022


Summary

Hanke toteuttaa valtion rahoittamaa henkilöstökoulutusta edistämällä opetushenkilöstön
oppimista ja osaamista, sekä tukemalla hallituksen koulutuspoliittisten uudistusten
toteutumista syventäen eri koulutusmuotojen ja varhaiskasvatuksen tiiminvetäjien
tiimijohtamisen osaamista. Tähän pyritään kehittämällä ymmärrystä tiimeistä sekä tiimien
prosesseista ja toiminnasta osana oppilaitosten ja päiväkotien verkostoja. Hankkeen laajuus on
8 op ja kesto 20 kk. Koulutus toteutetaan kahtena ryhmänä reaaliaikaisin etäyhteyksin ja verkossa. Kumpaankin ryhmään valitaan 24 osallistujaa. Hanke sisältää 4 koulutusosiota ja siihen liittyy ennakkotehtäviä, itsenäistä -, ryhmissä - ja oppimispäiväkirjatyöskentelyä sekä pienryhmäohjausta. Jokainen osallistuja rakentaa henkilökohtaisen ja tiimin kehittymissuunnitelman ja toimivien tiimikäytänteiden "työkalupakin" uudistusten toteuttamiseksi.


Principal Investigator


Other persons related to this project (JYU)


Primary responsible unit


Last updated on 2023-31-01 at 09:43