Support to support organisers (HYMY)


Main funder

Funder's project number344/17/2021


Funds granted by main funder (€)

  • 69 160,00


Funding program


Project timetable

Project start date05/05/2021

Project end date30/06/2023


Summary

Hanke vahvistaa kasvatus- ja koulutusalan henkilöstön johtamisosaamista ja yhteisöllistä kehittämistä. Keskiössä on koko oppimisyhteisön hyvinvointijohtamisen vahvistaminen sekä oppilaitosjohtajien ja varhaiskasvatusjohtajien työhyvinvoinnin tukeminen muuttuvassa toimintaympäristössä. Lisäksi koulutuksella vahvistetaan pedagogista johtamista, kehittämis- ja kokeilukulttuurin edistämistä, kestävän kehityksen johtamista ja oppimisympäristöjen sekä digitaalisten kokonaisratkaisujen johtamista.
Hankkeen kesto on 20 kk (1.5.2021-31.12.2022) ja koulutuksen laajuus 9 – 13 op, yhteensä 9 koulutusosiota.
Koulutukseen valitaan 45 osallistujaa, sekä lisäksi yksittäisten jaksojen suorittajia.
Kohderyhmänä sivistys- ja opetusjohtajat, perus- ja lukio-opetuksen rehtorit, päiväkodinjohtajat ja vapaan sivistystyönoppilaitosten rehtorit sekä muut opetus- ja sivistystoimen esimiestehtävissä toimivat.


Principal Investigator


Other persons related to this project (JYU)


Primary responsible unit


Follow-up groups

Profiling areaMultidisciplinary research on learning and teaching (University of Jyväskylä JYU) MultiLeTeSchool of Wellbeing (University of Jyväskylä JYU) JYU.Well


Last updated on 2023-24-08 at 21:04