Jyväskylän kauppalaisseuran apurahat 2018 - 2022


Main funder


Funds granted by main funder (€)

  • 19 000,00


Funding program


Project timetable

Project start date: 06/11/2017

Project end date: 31/12/2022


Summary

Jyväskylän yliopiston kielikeskus on järjestänyt vuodesta 1991 Kauppalaisseuran Säätiön avustuksen turvin harjoittelupaikkoja taloustieteiden opiskelijoille Saksaan ja Venäjälle. Kielikeskus valmentaa opiskelijoita harjoitteluun auttamalla harjoittelupaikan järjestämisessä ja siihen liittyvissä valmisteluissa, kielitaitokursseilla sekä kurssilla joka tukee monikulttuurisuutta ja ulkomailla työskentelyä. Opiskelijoiden menestystä harjoitteluohjelmassa seurataan sekä heidän ollessaan harjoittelujaksolla että harjoittelujakson jälkeen kotimaassa. Merkittävä osa kokonaisuudesta on opiskelijoiden Saksaan ja Venäjälle suuntautuvien urasuunnitelmien ohjaamista, tukemista ja edistämistä. Vuonna 2017 aloitettiin harjoitteluohjelman laajentaminen Ranskaan ja ohjelma käynnistyy vuonna 2018.


Principal Investigator


Primary responsible unit


Last updated on 2022-06-07 at 12:40