Jyväskylän kauppalaisseuran apurahat 2018 - 2022


Päärahoittaja


Päärahoittajan myöntämä tuki (€)

  • 19 000,00


Rahoitusohjelma


Hankkeen aikataulu

Hankkeen aloituspäivämäärä: 06.11.2017

Hankkeen päättymispäivämäärä: 31.12.2022


Tiivistelmä

Jyväskylän yliopiston kielikeskus on järjestänyt vuodesta 1991 Kauppalaisseuran Säätiön avustuksen turvin harjoittelupaikkoja taloustieteiden opiskelijoille Saksaan ja Venäjälle. Kielikeskus valmentaa opiskelijoita harjoitteluun auttamalla harjoittelupaikan järjestämisessä ja siihen liittyvissä valmisteluissa, kielitaitokursseilla sekä kurssilla joka tukee monikulttuurisuutta ja ulkomailla työskentelyä. Opiskelijoiden menestystä harjoitteluohjelmassa seurataan sekä heidän ollessaan harjoittelujaksolla että harjoittelujakson jälkeen kotimaassa. Merkittävä osa kokonaisuudesta on opiskelijoiden Saksaan ja Venäjälle suuntautuvien urasuunnitelmien ohjaamista, tukemista ja edistämistä. Vuonna 2017 aloitettiin harjoitteluohjelman laajentaminen Ranskaan ja ohjelma käynnistyy vuonna 2018.


Vastuullinen johtaja


Päävastuullinen yksikkö


Viimeisin päivitys 2022-06-07 klo 12:40