Toiminnallista matematiikkaa alakouluun 15 op - verkostohanke


Main funder

Funder's project number22/542/2017


Funds granted by main funder (€)

  • 74 555,00


Funding program


Project timetable

Project start date22/01/2018

Project end date29/02/2020


Summary

Kyseessä on esi- ja perusopetuksen opettajille suunnattu koulutushanke. Se koostuu kaikille yhteisestä 3 op:n osiosta, kouluastekohtaisesta 6 op:n osiosta sekä 6 op:n valinnaisten kurssien osiosta. Valinnaisia kursseja on 6,laajuus 2 op/kurssi, joista jokainen valitsee itselleen opintoja 6 op:n verran, jolloin osallistujalle tulee yhteensä 15 op:n kokonaisuus. Tavoite on, että 168 opettajaa, esiopetuksesta viimeiselle luokalle, vie kouluihinsa uusia matematiikan opetuksen menetelmiä. Hakijat tuottavat kokonaisuuden siten, että molemmilla paikkakunnilla on omat opintoryhmät ja vastuuopettaja. Asiantuntijaluennot/valinnaiset osiot toteutetaan yhdessä etävälineitä hyödyntäen. Opiskelumuodot:lähiopetus, luennot, harjoitukset, ryhmätyöskentely, verkko-opiskelu, materiaaliin tutustuminen ja raportointi. MOOC-kurssi toteutetaan KYC:n Moodle –alustalle ja annetaan jatkossa avoimeen käyttöön.


Principal Investigator


Primary responsible unit


Last updated on 2022-23-08 at 23:59