Loistavasti johdettu, kasvatusalan johtaja! - verkostohanke 15 op


Main funder

Funder's project number: 21/542/2017


Funds granted by main funder (€)

  • 76 743,00


Funding program


Project timetable

Project start date: 22/01/2018

Project end date: 29/02/2020


Summary

Tavoitteena on vastata oppilaitos- ja varhaiskasvatusjohdon koulutustarpeeseen niistä näkökulmista, jotka ovat koulutuskentällä nyt akuutteja. Koulutushankkeen tavoitteena on tukea koulujen ja päiväkotien esimiestehtävissä toimivia ja niihin aikovia heidän työssään, johtajan osaamisen ja kasvatusyhteisön toiminnan kehittymis- ja kehittämissuunnitelmien rakentamista sekä verkostoitumista muiden vastaavissa tehtävissä toimivien kanssa. Koulutuksen tavoitteena on luoda johtajille ja johtamistehtävistä kiinnostuneille henkilöille kokonaisvaltainen kuva tämän päivän oppilaitos- tai varhaiskasvatusjohtajan työstä ja siinä tarvittavasta osaamisesta. Tavoitteena on kehittää osallistujien valmiuksia toimia oppilaitoksen tai päiväkodin johtajana. Koulutuksessa edistetään osallistujien
verkostoitumista. Tavoitteena on myös tehdä näkyväksi johdon oma osaaminen ja siten jatkossa saada eläköityvän henkilöstön osaaminen työyhteisön hyödynnettäväksi.


Principal Investigator


Primary responsible unit


Last updated on 2021-17-03 at 12:06