ESERA Summer School 2018 (ESERA 2018)


Main funder


Funds granted by main funder (€)

  • 19 110,00


Funding program


Project timetable

Project start date: 01/03/2018

Project end date: 31/12/2018


Summary

Kesäkouluun valitaan 49 jatko-opiskelijaa ja 18 henkilökunnan jäsentä. Opiskelijat ja henkilökunnan jäsenet saapuvat pääosin Euroopan maista. Opiskelijat ja henkilökunta valitaan suuresta hakijajoukosta tietyillä kriteereillä, joita ovat esimerkiksi tieteellinen pätevyys (varmistetaan vertaisarvioinnilla), alueellinen edustavuus ja sukupuolijakauma. Viisipäiväinen ohjelma on hyvin intensiivinen ja korkeatasoinen. Paikalla on joukko luonnontieteen opetuksen tutkimuksen johtavia asiantuntijoita, nykyisiä ja tulevia. Kesäkoulu onkin hyvin merkittävä sekä meidän luonnontieteen opetuksen tutkimusryhmämme että koko suomalaisen luonnontieteen opetuksen kannalta. Järjestävässä ryhmässämme on yhden professorin lisäksi kaksi väitellyttä nuorta tutkijaa sekä kolme väitöskirjantekijää, jotka hyötyvät näkyvyydestä ja muodostuvista kontakteista. Kaikki järjestävän ryhmän jäsenet ovat vuorollaan osallistuneet ESERAn kesäkouluun opiskelijoina tai ohjaajina.


Principal Investigator


Other persons related to this project (JYU)


Primary responsible unit


Last updated on 2022-06-07 at 12:40