Kansalaiseksi kasvamisen teoria ja käytäntö: Kokemuksia Tansaniasta ja Ugandasta (CS-LEARN)


Päärahoittaja

Rahoittajan antama koodi/diaarinumero: 316098


Päärahoittajan myöntämä tuki (€)

  • 497 888,00


Rahoitusohjelma


Hankkeen aikataulu

Hankkeen aloituspäivämäärä: 01.03.2018

Hankkeen päättymispäivämäärä: 31.08.2022


Tiivistelmä

Toimiva yhteiskunta ja transformatiivinen kehitys edellyttää kansalaisia, jotka ovat kykeneviä ja halukkaista osallistumaan päätöksentekoon ja organisoitumaan kansalaisyhteiskunnassa. Vaikka tämä oletus on yleisesti hyväksytty, ei vielä tiedetä tarpeeksi "hyvän ja aktiivisen kansalaisuuden" moninaisuudesta sekä niistä prosesseista, joissa kansalaisuutta opitaan. Tansaniassa ja Ugandassa toteutettavien tapaustutkimusten kautta ehdotettu nelivuotinen tutkimushanke käsittelee kansalaiseksi oppimista teoriassa, käytännössä ja kokemuksissa, laajasti kansalaisyhteiskunnassa, ja kansalaisyhteiskunnan organisaatioissa. PI Tiina Kontinen johtaa Kansalaisyhteiskunnassa oppimisen teoria ja käytäntö -konsortiota (CS-LEARN), joka yhdistää Jyväskylän ja Oulun yliopistoissa toimivien tutkimusryhmien kehitystutkimuksen ja kasvatusfilosofian osaamista. Konsortio tekee yhteistyötä ugandalaisen Makere yliopiston ja tansanialaisen Dodoman yliopiston kanssa. Projektissa tutkitaan erilaisia "hyvän kansalaisen" määritelmiä sekä kansalaiseksi oppimisen prosesseja a)kasvatusteorioissa b)kansalaisjärjestöjen toiminnassa; ja c) arkipäivän osallistumiskokemuksissa. Projektissa yhdistetään käsitteellisen rekonstruktion, etnografian ja kriittisen toimintatutkimuksen menetelmiä. Kokonaistavoitteena on kehittää teoriaa kontekstuaalisten kansalaisuuskäsitteiden ja arkipäivän osallistumistrajektoreiden pohjalta teoriaa kansalaiseksi oppimisesta kansalaisyhteiskunnassa.


Vastuullinen johtaja


Päävastuullinen yksikkö


Liittyvät julkaisut


Viimeisin päivitys 2021-31-08 klo 06:32