Masses, Isomers and Decay Studies for Elemental Nucleosynthesis (MAIDEN)


Päärahoittaja

Rahoittajan antama koodi/diaarinumero771036


Päärahoittajan myöntämä tuki (€)

  • 1 999 575,00


Rahoitusohjelma


Hankkeen aikataulu

Hankkeen aloituspäivämäärä01.06.2018

Hankkeen päättymispäivämäärä30.11.2023


Tiivistelmä

Puolet rautaa raskaammista alkuaineista on tuotettu r-prosessin kautta, mutta vieläkään ei ymmärretä, missä näitä alkuaineita tuotetaan. Aiemmin supernovatähtiin liittyvien neutriinotuulien on uskottu tuottavan näitä raskaita alkuaineita, mutta viimeaikoina neutronitähtien tai neutronitähden ja mustan aukon sulautumat (neutron star mergers) ovat nousseet yhdeksi varteenotettavimmista syntysijoista. Neutronirikkaiden ytimien tarkkoja massamittauksia tarvitaan, jotta r-prosessia pystytään mallintamaan entistä tarkemmin ja rajaamaan, missä r-prosessi voi tapahtua. MAIDEN-projektissa mitataan neutronirikkaiden ydinten massoja tätä tarkoitusta varten moderneilla mittaustekniikoilla JYFLTRAP-laitteistolla Kihdytinlaboratoriossa. Jotta massat mitataan luotettavasti ja tarkasti, niissä esiintyvät isomeeriset tilat erotellaan ja mitataan erikseen. Joissakin tapauksissa on tarpeen mitata havaitun tilan hajoamista spektroskopisesti, jotta voidaan luotettavasti tunnistaa, mille tilalle mitattu massa kuuluu. Neutronirikkaiden ydinten beetahajoamiset tuottavat myös tärkeää dataa r-prosessin mallinnuksille. Projektin aikana mitatut massat otetaan huomioon r-prosessilaskuissa, jotka tarkentuvat. Tarkemmat laskelmat mahdollistavat paremman vertailun havaintoihin ja voivat mahdollistaa tieteellisen läpimurron alkuainesynteesin ymmärtämisessä.


Vastuullinen johtaja


Päävastuullinen yksikkö


Seurantakohteet

ProfiloitumisalueKiihdytinfysiikka ja subatomäärinen fysiikka (Jyväskylän yliopisto JYU)


Liittyvät julkaisut ja muut tuotokset

  
Go to first page
  
Go to previous page
  
1/6
  
Go to next page
  
Go to last page
  


Liittyvät tutkimusaineistot


Viimeisin päivitys 2024-10-06 klo 07:55