Pienmolekyylien aktivointi pääryhmien yhdisteiden avulla (SMAC-MC)


Päärahoittaja

Rahoittajan antama koodi/diaarinumero772510


Päärahoittajan myöntämä tuki (€)

  • 1 424 190,00


Rahoitusohjelma


Hankkeen aikataulu

Hankkeen aloituspäivämäärä01.07.2018

Hankkeen päättymispäivämäärä31.12.2023


Tiivistelmä

Useisiin kemiallisin prosesseihin liittyy pienten molekyylien kuten vedyn, typen, ammoniakin, veden ja hiilidioksidin aktivointi, joka useimmiten tapahtuu joko kalliiden ja harvinaisten siirtymämetallikompleksien tai luonnon entsyymien avulla. Tässä hakemuksessa tarkastellaan erilaisia mahdollisuuksia aikaansaada vastaava reaktiivisuus käyttämällä hyväksi pelkästään halpoja yleisistä alkuaineista muodostuneita yhdisteitä. Tutkimuksen pääasiallisena tarkoituksena onkin löytää uusia pääryhmien yhdisteitä, joita voitaisiin käyttää hyväksi pienten molekyylien aktivoinnissa. Projekti on tieteellisesti tärkeää perustutkimusta, mutta sillä on myös käytännöllisempi ja taloudellisesti merkittävä puoli, sillä useita pääryhmien yhdisteitä kuten turhautuneita Lewisin happo-emäs-pareja tutkitaan nykyään niiden katalyyttisten ominaisuuksiensa vuoksi. Haettu ERC-rahoitus tukisi merkittävästi tutkimusryhmäni toimintaa tällä epäorgaanisen kemian osa-alueella ja antaisi tutkimusryhmälleni ainutlaatuisen mahdollisuuden jatkaa huippututkimuksen tekemistä.


Vastuullinen johtaja


Päävastuullinen yksikkö


Seurantakohteet

ProfiloitumisalueNanoscience Center (Fysiikan laitos PHYS, JYFL) (Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta) (Kemian laitos CHEM) (Bio- ja ympäristötieteiden laitos BIOENV) NSC


Liittyvät julkaisut ja muut tuotokset


Viimeisin päivitys 2024-17-04 klo 12:53