Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa - LIITU -tutkimus, vuoden 2018 aineiston keruu ja raportointi (LIITU2018)


Päärahoittaja

Rahoittajan antama koodi/diaarinumero: OKM/23/626/2018


Päärahoittajan myöntämä tuki (€)

  • 85 000,00


Rahoitusohjelma


Hankkeen aikataulu

Hankkeen aloituspäivämäärä: 01.04.2018

Hankkeen päättymispäivämäärä: 31.03.2019


Tiivistelmä

Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa – LIITU-tutkimuksen tarkoituksena on toteuttaa Suomessa koko maan kattavaa lasten ja nuorten monimenetelmällistä liikuntakäyttäytymisen monitorointitutkimusta (trenditutkimus). Tutkimus tuottaa kahden vuoden välein tietoa nuorten liikunta-aktiivisuudesta, paikallaanolosta ja unesta sekä useista liikuntakäyttäytymiseen vaikuttavista tekijöistä, kuten nuorten liikunta-asenteista, -arvoista ja -motiiveista sekä koululiikuntakokemuksista, perheiden liikunta-asenteista ja sosioekonomisen aseman vaikutuksista. Monitorointitutkimus tuottaa trenditietoa siitä, minkälaisia muutoksia lasten ja nuorten liikuntakäyttäytymisessä ja siihen liittyvissä tekijöissä tapahtuu ajassa. Nämä tiedot luovat perustaa kansallisen liikunnan edistämisen linjaamiseksi ja tarjoavat mahdollisuuden arvioida tehtyjä liikunnan edistämisstrategioita, kuten Liikkuva koulu -ohjelma. Vuoden 2018 mittausten yhteydessä kerättävät lasten ja nuorten henkilötiedot mahdollistavat liikunta-aktiivisuutta, paikallaanoloa ja unta koskevien tutkimustietojen yhdistämisen myöhemmin sairauksia ja niiden hoitoa koskeviin rekisteritietoihin, jolloin saadaan arvokasta tietoa em. tekijöiden terveysyhteyksistä seurannan aikana.


Vastuullinen johtaja


Muut hankkeeseen liittyvät henkilöt (JYU)


Päävastuullinen yksikkö


Liittyvät julkaisut


Viimeisin päivitys 2021-17-03 klo 12:09