Milloin ja miksi persoonallisuus ennustaa keski-ikäisten ja vanhojen ihmisten fyysistä aktiivisuutta? (PATHWAY-hanke) (PATHWAY)


Päärahoittaja

Rahoittajan antama koodi/diaarinumero: OKM/49/626/2017,OKM/72/626/2018,OKM/92/626/2019


Päärahoittajan myöntämä tuki (€)

  • 300 000,00


Rahoitusohjelma


Hankkeen aikataulu

Hankkeen aloituspäivämäärä: 01.04.2018

Hankkeen päättymispäivämäärä: 31.10.2022


Tiivistelmä

PATHWAY-hankkeessa tarkastellaan persoonallisuuden piirteiden yhteyttä fyysiseen (in)aktiivisuuteen. Hanke perustuu kolmeen tutkimukseen, joissa on yhteensä yli 1700 tutkittavaa. Fyysistä (in)aktiivisuutta selittäviä persoonallisuustekijöitä tarkastellaan 8-vuotiaasta 85-vuotiaaksi asti. Monitieteisen (liikunta- ja terveystieteet, psykologia, gerontologia, tilastotiede), Gerontologian tutkimuskeskuksessa ja liikuntatieteellisessä tiedekunnassa Jyväskylän yliopistossa toteutettavan hankkeen kesto on kolme vuotta. Tutkimusryhmään kuuluu neljä senioritutkijaa sekä tutkijatohtori ja jatko-opiskelija, ja sen yhteistyötahoihin kuuluvat Florida State University sekä LIKES-tutkimuskeskus. Se tuottaa uutta tietoa fyysistä (in)aktiivisuutta selittävistä yksilöllisistä tekijöistä. Sen tarkoituksena on lisätä ymmärrystä keinoista, joilla erityisesti keski-ikäisten ja ikääntyvien ihmisten fyysistä aktiivisuutta voidaan edistää. Hankkeessa koulutetaan monitieteisiä asiantuntijoita liikunnan alalle.


Vastuullinen johtaja


Päävastuullinen yksikkö


Liittyvät julkaisut ja muut tuotokset


Viimeisin päivitys 2023-06-02 klo 15:18