Kansainvälinen nuorten lukutaitotutkimus PIRLS 2021 (PIRLS)


Päärahoittaja

Rahoittajan antama koodi/diaarinumero: OKM/473/520/2017


Päärahoittajan myöntämä tuki (€)

  • 1 089 311,00


Rahoitusohjelma


Hankkeen aikataulu

Hankkeen aloituspäivämäärä: 01.01.2018

Hankkeen päättymispäivämäärä: 28.02.2023


Tiivistelmä

PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) on kansainvälinen lasten lukutaitotutkimus, jossa arvioidaan 4. luokan oppilaiden luetun ymmärtämistä. Tutkimus toteutetaan viiden vuoden välein. Tutkimusta koordinoi kansainvälinen IEA-järjestö (International Association for the Evaluation of Educational Achievement).

PIRLS-hankkeen tarkoituksena on kehittää koulutusjärjestelmää ja lukemisen opetusta osallistujamaissa. Kyseessä ei ole yksittäisten oppilaiden, koulujen tai opettajien arviointi, vaan tavoitteena on tuottaa luotettavaa ja monipuolista tietoa luetun ymmärtämisen tasosta ja siihen vaikuttavista tekijöistä koulujen, päätöksentekijöiden, vanhempien, oppilaiden ja muiden lukutaidon kehittämisestä kiinnostuneiden tarpeisiin. Tutkimus tarjoaa runsaasti tietoa esimerkiksi siitä, miten vanhemmat voivat tukea lapsensa lukutaidon kehittymistä. Se antaa myös paljon tietoa koulujen resursseista ja opetuksen keskeisistä sisällöistä.


Vastuullinen johtaja


Muut hankkeeseen liittyvät henkilöt (JYU)

Yhteyshenkilö (kyllä/ei): Kyllä


Päävastuullinen yksikkö


Viimeisin päivitys 2021-17-03 klo 12:05