AANMPDE 11 - konferenssi


Päärahoittaja

Rahoittajan antama koodi/diaarinumero: 9992970-20182


Päärahoittajan myöntämä tuki (€)

  • 8 800,00


Rahoitusohjelma


Hankkeen aikataulu

Hankkeen aloituspäivämäärä: 01.04.2018

Hankkeen päättymispäivämäärä: 31.12.2018


Tiivistelmä

Konferenssin teemana ovat osittaisdifferentiaaliyhtälöiden analyysi ja numeeriset menetelmät, joilla on valtavasti sovelluksia kaikissa luonnontieteissä. AANMPDE edesauttaa: vahvistaa tieteellistä tutkimusta, edistää tutkimuspoliittista keskustelua ja lisää tutkijoiden yhteyksiä sidosryhmiinsä. Tapahtuma on suunnattu nuorille tutkijoille, (erittäin) edistyneille maisteriopiskelijoille, väitöskirjan tekijöille ja postdoceille. Heillä on hyvä tilaisuus kansainvälistyä, luoda verkostoja suoraan alan huippujen kanssa ja harjoittua esitelmän pitämisessä.


Vastuullinen johtaja


Muut hankkeeseen liittyvät henkilöt (JYU)


Päävastuullinen yksikkö


Web-sivut

http://www.mit.jyu.fi/scoma/AANMPDE11/


Viimeisin päivitys 2021-17-03 klo 12:04