Analys av svenskans ställning inom den högre utbildningen i Finland i nynationalistisk tid (STINT)


Main funder

Funder's project number: 139723


Funds granted by main funder (€)

  • 50 000,00


Funding program


Project timetable

Project start date: 01/08/2018

Project end date: 31/07/2020


Summary

Ändamål:
Att analysera svenskans ställning inom den högre utbildningen i Finland i nynationalistiska tider, särskild med tanke på språkpolitikens (både formell & informell), språkanvändnings och språkmiljöers (svenska, finska, engelska) språkideologiska implikationer på Finlands konstitutionella tvåspråkighet


Principal Investigator


Primary responsible unit


Internal follow-up group

Profiling area: School of Wellbeing (University of Jyväskylä JYU) JYU.Well


Related publications and other outputs


Last updated on 2023-24-08 at 20:51