Analys av svenskans ställning inom den högre utbildningen i Finland i nynationalistisk tid (STINT)


Päärahoittaja

Rahoittajan antama koodi/diaarinumero: 139723


Päärahoittajan myöntämä tuki (€)

  • 50 000,00


Rahoitusohjelma


Hankkeen aikataulu

Hankkeen aloituspäivämäärä: 01.08.2018

Hankkeen päättymispäivämäärä: 31.07.2020


Tiivistelmä

Ändamål:
Att analysera svenskans ställning inom den högre utbildningen i Finland i nynationalistiska tider, särskild med tanke på språkpolitikens (både formell & informell), språkanvändnings och språkmiljöers (svenska, finska, engelska) språkideologiska implikationer på Finlands konstitutionella tvåspråkighet


Vastuullinen johtaja


Päävastuullinen yksikkö


Liittyvät julkaisut


Viimeisin päivitys 2021-17-03 klo 12:05