Paras mahdollinen käytettävissä oleva tieto kalastuksen ohjauksessa: kehitystoiminta Konneveden tapauksessa (Konneveden Muikku 2018)


Main funder


Funds granted by main funder (€)

6 000,00


Funding program

Others (Funding programs)


Project timetable

Project start date: 01/04/2018

Project end date: 30/09/2019


Summary

Uuden kalastuslain mukaisesti kalastuksen ohjauksessa ja kalakantojen suojelussa tulee käyttää parasta mahdollista
käytettävissä olevaa tietoa. Tässä kehityshankkeessa jatketaan Etelä-Konneveden kalastuksen ja kalakantojen
pitkäaikaisseurantoja ja samalla kehitetään keinoja tietoperusteiseen kalastuksen ohjaukseen. Ekologinen kestävyys luo
pohjan alueellisen kalatalouden sosio-ekonomiselle ja institutionaaliselle kestävyydelle. Tähänastiset seurantatulokset
ovat osaltaan lisänneet tietoa muikun ja siian hyödyntämisen kestävästä tasosta ja säätelyperiaatteista ja lohikalojen
istutuksen ekologisesti kestävästä tasosta. Tuotettuja kantatietoja käytetään sisävesitoimijoiden koulutuksissa pohja-
aineistona. Seurantatiedot palvelevat käyttö- ja hoitosuunnittelua sen välttämättöminä perustietoina. Seuranta tuottaa
tietoa käytännön kalastuksen ja pyynnin säätelyn suunnitteluun. Eri populaatioiden (=järvet) vertaileminen on edellytys
yleistettävän tutkimustiedon tuottamisessa. Aikasarjoja on esitetty osoitteessa http://www.paijanne.org/corneUindex.htm/


Principal Investigator


Other persons related to this project (JYU)

Contact person (yes/no):


Primary responsible unit


Last updated on 2019-10-04 at 10:53