Paras mahdollinen käytettävissä oleva tieto kalastuksen ohjauksessa: kehitystoiminta Konneveden tapauksessa (Konneveden Muikku 2018)


Päärahoittaja


Päärahoittajan myöntämä tuki (€)

6 000,00


Rahoitusohjelma

Muut (Rahoitusohjelmat)


Hankkeen aikataulu

Hankkeen aloituspäivämäärä: 01.04.2018

Hankkeen päättymispäivämäärä: 30.09.2019


Tiivistelmä

Uuden kalastuslain mukaisesti kalastuksen ohjauksessa ja kalakantojen suojelussa tulee käyttää parasta mahdollista
käytettävissä olevaa tietoa. Tässä kehityshankkeessa jatketaan Etelä-Konneveden kalastuksen ja kalakantojen
pitkäaikaisseurantoja ja samalla kehitetään keinoja tietoperusteiseen kalastuksen ohjaukseen. Ekologinen kestävyys luo
pohjan alueellisen kalatalouden sosio-ekonomiselle ja institutionaaliselle kestävyydelle. Tähänastiset seurantatulokset
ovat osaltaan lisänneet tietoa muikun ja siian hyödyntämisen kestävästä tasosta ja säätelyperiaatteista ja lohikalojen
istutuksen ekologisesti kestävästä tasosta. Tuotettuja kantatietoja käytetään sisävesitoimijoiden koulutuksissa pohja-
aineistona. Seurantatiedot palvelevat käyttö- ja hoitosuunnittelua sen välttämättöminä perustietoina. Seuranta tuottaa
tietoa käytännön kalastuksen ja pyynnin säätelyn suunnitteluun. Eri populaatioiden (=järvet) vertaileminen on edellytys
yleistettävän tutkimustiedon tuottamisessa. Aikasarjoja on esitetty osoitteessa http://www.paijanne.org/corneUindex.htm/


Vastuullinen johtaja


Muut hankkeeseen liittyvät henkilöt (JYU)

Yhteyshenkilö (kyllä/ei):


Päävastuullinen yksikkö


Viimeisin päivitys 2019-10-04 klo 10:53