Travel and accommodation expenses of The 28th Jyväskylä Summer School lecturers in mathematics, statistics and chemistry


Main funder


Funds granted by main funder (€)

  • 5 000,00


Funding program


Project timetable

Project start date: 01/08/2018

Project end date: 30/09/2018


Summary

Jyväskylä Summer School, Jyväskylän kansainvälinen kesäkoulu, anoo Eemil Aaltosen Säätiöltä 5 000 euron tukea kattamaan kesäkoulun matematiikan ja tilastotieteen sekä kemian kurssien kansainvälisten luennoitsijoiden matka- ja majoituskuluja kesällä 2018. Kesäkoulun arvioitu kokonaisbudjetti vuonna 2018 on 134 020 euroa. Kesäkoulun tavoitteena on antaa korkeatasoista tutkijankoulutusta englannin kielellä matemaattis-luonnontieteellisten aineiden ja informaatioteknologian opiskelijoille. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi kesäkoulun opettajiksi kutsutaan omien asiantuntijoiden lisäksi matematiikan ja luonnontieteiden sekä informaatioteknologian parhaita kansainvälisiä tutkijoita. Matematiikan ja tilastotieteen sekä kemian kurssit täydentävät erinomaisesti näiden oppiaineiden kesäopetustarjontaa ja antavat siten erityisesti Jyväskylän yliopiston matematiikan, tilastotieteen ja kemian opiskelijoille mahdollisuuden suorittaa opintoja myös kesällä.


Principal Investigator


Other persons related to this project (JYU)


Primary responsible unit


Last updated on 2021-17-03 at 12:06