Kesäkoulu 2018


Päärahoittaja


Päärahoittajan myöntämä tuki (€)

  • 5 000,00


Rahoitusohjelma


Hankkeen aikataulu

Hankkeen aloituspäivämäärä: 01.08.2018

Hankkeen päättymispäivämäärä: 30.09.2018


Tiivistelmä

Jyväskylä Summer School, Jyväskylän kansainvälinen kesäkoulu, anoo Eemil Aaltosen Säätiöltä 5 000 euron tukea kattamaan kesäkoulun matematiikan ja tilastotieteen sekä kemian kurssien kansainvälisten luennoitsijoiden matka- ja majoituskuluja kesällä 2018. Kesäkoulun arvioitu kokonaisbudjetti vuonna 2018 on 134 020 euroa. Kesäkoulun tavoitteena on antaa korkeatasoista tutkijankoulutusta englannin kielellä matemaattis-luonnontieteellisten aineiden ja informaatioteknologian opiskelijoille. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi kesäkoulun opettajiksi kutsutaan omien asiantuntijoiden lisäksi matematiikan ja luonnontieteiden sekä informaatioteknologian parhaita kansainvälisiä tutkijoita. Matematiikan ja tilastotieteen sekä kemian kurssit täydentävät erinomaisesti näiden oppiaineiden kesäopetustarjontaa ja antavat siten erityisesti Jyväskylän yliopiston matematiikan, tilastotieteen ja kemian opiskelijoille mahdollisuuden suorittaa opintoja myös kesällä.

The 28th Jyväskylä Summer School -kesäkoulun matematiikan ja tilastotieteen sekä kemian kansainvälisten luennoitsijoiden matka- ja majoituskulut


Vastuullinen johtaja


Muut hankkeeseen liittyvät henkilöt (JYU)


Päävastuullinen yksikkö


Viimeisin päivitys 2022-06-07 klo 12:40