Taidelähtöiset menetelmät laaja-alaisen osaamisen mahdollistajana


Main funder

Funder's project number327/570/2018


Funds granted by main funder (€)

  • 26 751,00


Funding program


Project timetable

Project start date01/05/2018

Project end date31/12/2019


Summary

Hankkeessa rohkaistaan opettajia pedagogiseen kehittämistyöhön ja annetaan konkreettisia välineitä erityisesti taidelähtöisen työskentelyn hyödyntämiseen opetuksessa. Hankkeella tuetaan laaja-alaista osaamisen kehittämistä, oppiainerajat ylittävää opetusta, sekä edistetään monialaisten oppimiskokemusten rakentamista. Tavoitteena on monipuolisten oppimisympäristöjen ja toimintakulttuurin kehittäminen, jossa löydetään uusia toimintatapoja oppilaan kasvua eheyttävään opetukseen. Taidelähtöisillä menetelmillä on myös merkittävästi opettajien hyvinvointia edistäviä vaikutuksia, joissa keskeisenä elementtinä on opettajan kannustaminen luovan osaamiseen ja omien kompetenssien löytämiseen ja hyödyntämiseen sekä opettajien yhteistyötä rakentavien yhteisöllisten työtapojen käyttöön.


Principal Investigator


Other persons related to this project (JYU)


Primary responsible unit


Follow-up groups

Profiling areaMultidisciplinary research on learning and teaching (University of Jyväskylä JYU) MultiLeTe


Last updated on 2022-23-08 at 23:59