Taidelähtöiset menetelmät laaja-alaisen osaamisen mahdollistajana


Main funder


Funds granted by main funder (€)

26 751,00


Funding program

Others (Funding programs)


Project timetable

Project start date: 01/05/2018

Project end date: 31/12/2019


Summary

Hankkeessa rohkaistaan opettajia pedagogiseen kehittämistyöhön ja annetaan konkreettisia välineitä erityisesti taidelähtöisen työskentelyn hyödyntämiseen opetuksessa. Hankkeella tuetaan laaja-alaista osaamisen kehittämistä, oppiainerajat ylittävää opetusta, sekä edistetään monialaisten oppimiskokemusten rakentamista. Tavoitteena on monipuolisten oppimisympäristöjen ja toimintakulttuurin kehittäminen, jossa löydetään uusia toimintatapoja oppilaan kasvua eheyttävään opetukseen. Taidelähtöisillä menetelmillä on myös merkittävästi opettajien hyvinvointia edistäviä vaikutuksia, joissa keskeisenä elementtinä on opettajan kannustaminen luovan osaamiseen ja omien kompetenssien löytämiseen ja hyödyntämiseen sekä opettajien yhteistyötä rakentavien yhteisöllisten työtapojen käyttöön.


Principal Investigator


Other persons related to this project (JYU)

Contact person (yes/no):


Primary responsible unit


Last updated on 2020-27-01 at 10:22