Taidelähtöiset menetelmät laaja-alaisen osaamisen mahdollistajana


Päärahoittaja


Päärahoittajan myöntämä tuki (€)

26 751,00


Rahoitusohjelma

Muut (Rahoitusohjelmat)


Hankkeen aikataulu

Hankkeen aloituspäivämäärä: 01.05.2018

Hankkeen päättymispäivämäärä: 31.12.2019


Tiivistelmä

Hankkeessa rohkaistaan opettajia pedagogiseen kehittämistyöhön ja annetaan konkreettisia välineitä erityisesti taidelähtöisen työskentelyn hyödyntämiseen opetuksessa. Hankkeella tuetaan laaja-alaista osaamisen kehittämistä, oppiainerajat ylittävää opetusta, sekä edistetään monialaisten oppimiskokemusten rakentamista. Tavoitteena on monipuolisten oppimisympäristöjen ja toimintakulttuurin kehittäminen, jossa löydetään uusia toimintatapoja oppilaan kasvua eheyttävään opetukseen. Taidelähtöisillä menetelmillä on myös merkittävästi opettajien hyvinvointia edistäviä vaikutuksia, joissa keskeisenä elementtinä on opettajan kannustaminen luovan osaamiseen ja omien kompetenssien löytämiseen ja hyödyntämiseen sekä opettajien yhteistyötä rakentavien yhteisöllisten työtapojen käyttöön.


Vastuullinen johtaja


Muut hankkeeseen liittyvät henkilöt (JYU)

Yhteyshenkilö (kyllä/ei):


Päävastuullinen yksikkö


Viimeisin päivitys 2020-27-01 klo 10:22